Η Energas από την έναρξη της λειτουργίας της είχε σαν γνώμονα την εξασφάλιση της αρίστης ποιότητας των προϊόντων που παρήγαγε. Σήμερα μετά την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά τα διεθνή πρότυπα μπορεί πλέον και τεκμηριωμένα να παρακολουθεί να ελέγχει και να παραδίδει προϊόντα πλήρως εναρμονισμένα με το πρότυπο EN 417. Είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης EΝ 417/2013 και η άρτια κατασκευή – εμφιάλωση των προϊόντων μας παρακολουθείται, επανελέγχεται και πιστοποιείται από τον αρμόδιο διεθνή φορέα ελέγχου δοχείων υπό πίεση ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. παρέχοντάς μας Μοναδική Βεβαίωση Εξέτασης με αριθμό: GS/A-C-009/07.

Πραγματοποιούμε συνεχείς ελέγχους καθ’όλη την διαδικασία παραγωγής, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τα προϊόντα που φεύγουν από τις εγκαταστάσεις μας, εξασφαλίζοντας έτσι την ευχαρίστηση των συνεργατών μας. Η παραγωγική διαδικασία της Energas ακολουθεί κατά γράμμα τις κοινοτικές και διεθνείς οδηγίες ενώ παράλληλα διαχειρίζεται σύστημα ISO 9001:2000 με πιστοποίηση κατά TUV CERT από την TUV RHEINLAND. Δεδομένου ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται ακολουθούνται από πιστοποιητικά καταλληλότητας τα οποία ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι στην διάθεση του φορέα ελέγχου αλλά και παντός ενδιαφερόμενου.

 Η ημερομηνία παραγωγής και ο αριθμός σειράς αναγράφονται σε όλα τα φιαλίδια υγραερίου που παράγονται από την Energas, ώστε να βελτιστοποιείται η διαδικασία παρακολούθησης και ανεύρεσης των προϊόντων που προέρχονται από το εργοστάσιό μας. Παράλληλα διατηρούμε μηχανισμούς feedback με τους συνεργάτες μας ώστε να διασφαλίζουμε τις ασφαλείς παραδόσεις των εμπορευμάτων μας.

Η Εταιρεία μας μέσα από την συνεχή πρόοδο και εξέλιξη, προσπαθεί μόνιμα να εξασφαλίζει την βελτίωση και την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει. Πρωταρχικός μας στόχος όπως πάντα παραμένει η καλύτερη φροντίδα και εξυπηρέτηση των πελατών μας ώστε να είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια.