Η υψηλή ποιότητα αποτελεί πάντα προτεραιότητα για εμάς. Η ENERGAS από την έναρξη της λειτουργίας της, το έτος 1985, είχε σαν γνώμονα την εξασφάλιση της αρίστης ποιότητας των προϊόντων που παράγονται. Σήμερα μετά την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά τα διεθνή πρότυπα μπορεί πλέον και τεκμηριωμένα να παρακολουθεί να ελέγχει και να παραδίδει προϊόντα πλήρως εναρμονισμένα με το πρότυπο EN 417. Είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης EΝ 417:2012 και η άρτια κατασκευή – εμφιάλωση των προϊόντων μας παρακολουθείται, επανελέγχεται και πιστοποιείται από τον αρμόδιο διεθνή φορέα ελέγχου δοχείων υπό πίεση ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. παρέχοντάς μας Μοναδική Βεβαίωση Εξέτασης για κάθε τύπο φιαλιδίου που παράγεται στο Εργοστάσιό μας.

Πραγματοποιούμε συνεχείς ελέγχους καθ’όλη την διαδικασία της παραγωγικής διαδικασίας, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τα προϊόντα που φεύγουν από τις εγκαταστάσεις μας, εξασφαλίζοντας έτσι την ευχαρίστηση των συνεργατών μας και των καταναλωτών. Η παραγωγική μας διαδικασία ακολουθεί κατά γράμμα τις κοινοτικές και διεθνείς οδηγίες ενώ παράλληλα διαχειρίζεται σύστημα ISO 9001:2008 με πιστοποίηση από τον ελβετικό οίκο IAS REGISTER. Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται ακολουθούνται από βεβαιώσεις και πιστοποιητικά καταλληλότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται η υψηλότερη ποιότητα και η προέλευση τους.

Η ημερομηνία παραγωγής και ο αριθμός σειράς αναγράφονται σε όλα τα φιαλίδια υγραερίου που παράγονται από την ENERGAS, ώστε να βελτιστοποιείται η διαδικασία παρακολούθησης και ανεύρεσης των προϊόντων που προέρχονται από το εργοστάσιό μας ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα διατηρούμε μηχανισμούς feedback με τους συνεργάτες μας ώστε να διασφαλίζουμε τις ασφαλείς παραδόσεις των εμπορευμάτων μας.

Η Εταιρεία μας μέσα από την συνεχή πρόοδο και εξέλιξη, προσπαθεί μόνιμα να εξασφαλίζει την βελτίωση και την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει. Πρωταρχικός μας στόχος όπως πάντα παραμένει η καλύτερη φροντίδα και εξυπηρέτηση των πελατών μας ώστε να είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια.